miércoles, 24 de abril de 2013

El Sol...

Ara feia molt que no feia res de fantasia, ja tocava; el Sol...algú deu aguantar-lo dal del mar...

It's been a long time until I draw fantasy again...the Sun, somebody may carry it above the sea...

EDO

No hay comentarios: