miércoles, 11 de febrero de 2015

Una més, una menys...

Això, una pàgina més...i d'altra banda una menys!
Just this, one more page...otherwise, another less!
Edor