miércoles, 24 de abril de 2013

El Sol...

Ara feia molt que no feia res de fantasia, ja tocava; el Sol...algú deu aguantar-lo dal del mar...

It's been a long time until I draw fantasy again...the Sun, somebody may carry it above the sea...

EDO

lunes, 8 de abril de 2013

Kassia...

Hi ha gent que hi pot veure la verge en les taques d'humitat...enmig d'un grapat de cables i rodes dentades apareix la Kassia...
Some people watch virgin in moisture spots, inside a couple of cables and gears appears Kassia...
EDO